ALDI bijzonderheden

bijzonderheden

Aldi is een vrij eigenwijze keten. Hiermee bedoelen we dat ze zich vaak profileert als een vreemde eend in de bijt. Omwille van deze reden zijn er dan ook enkele bijzondere kenmerken aan het bedrijf toe te schrijven. Het feit dat Aldi inmiddels is opgedeeld in Aldi Nord en Aldi Süd is natuurlijk reeds opmerkelijk te noemen, maar er is nog heel wat meer. Wat bijvoorbeeld ook te denken van de minimalistische inrichting van de supermarkten en het feit dat ze vaak niet op prominente locaties zijn gelegen? Al deze verschillende keuzes maken deel uit van het plan om op financieel vlak tot de goedkoopste supermarkten op de markt te behoren.

Garantie op alle aankopen bij Aldi

Wanneer je er voor kiest om bij Aldi een bepaald product of artikel te kopen kan je daarbij altijd rekenen op een bepaalde garantieperiode. Alle artikelen die standaard in het assortiment van de supermarkt zijn terug te vinden vallen onder de gangbare garantie, maar dat geldt ook voor de zaken die door Aldi Actueel worden aangeboden. Voor al deze producten en artikelen geldt een garantietermijn van 30 dagen. Wanneer je een bepaald artikel wenst terug te brengen is het wel van belang om altijd in het bezit te zijn van je kasticket. Zonder dit kasticket is het voor Aldi niet mogelijk om het artikel om te ruilen of terug te betalen.

De voedingswaardewijzer van Aldi

Aldi heeft er in het jaar 2007 als één van ‘s werelds eerste supermarkten voor gekozen om de voedingswaarden evenals de hoeveelheid aan calorieën op haar productverpakkingen te vermelden. Sinds dit ogenblik is het voor klanten mogelijk om in een overzichtelijke voedingswaardetabel af te lezen welke voedingsstoffen er in een bepaald product zijn terug te vinden en voor hoeveel calorieën deze verantwoordelijk is. Het belang van de Aldi voedingswaardewijzer bleek eens temeer in het jaar 2014. Toen werd er door de Nederlandse overheid namelijk voor gekozen om het vermelden van de voedingswaarden op de verpakkingen te verplichten. Heel wat andere supermarkten volgden op basis van deze verplichting bijgevolg het voorbeeld dat door Aldi 7 jaar eerder was gelanceerd.

Onderschrijving van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties

Aldi heeft er in augustus van het jaar 2017 voor gekozen om zich als discounter aan te sluiten bij het United Nations Compac, kortweg het UNGC. Dit is ongetwijfeld ‘s werelds grootste en tevens ook belangrijkste initiatief voor op een verantwoorde manier ondernemen. Tal van maatregelen die hiervoor genomen dienen te worden moeten er voor zorgen dat niet alleen de mensenrechten worden gerespecteerd, daarnaast wordt er op deze manier ook werk gemaakt van het milieu evenals de corruptiebestrijding. Aldi is één van de weinige supermarkten in de wereld die er voor heeft gekozen om zich aan te sluiten bij de United Nations Global Compact.

Een opvallend, onopvallend publiciteitsbeleid

Als er nog één belangrijk punt is waar Aldi bekend om staat, dan is het wel haar gesloten karakter. Dit komt grotendeels door het feit dat het bedrijf niet over een persdienst beschikt. Bovendien is het personeelsleden van Aldi ook niet toegestaan om met de pers te praten en ook door directieleden wordt er nooit een interview gegeven. Toch was er in het verleden één belangrijke mijlpaal in de media op te merken. In oktober van het jaar 2007 verscheen Aldi namelijk in de media door openlijk toe te geven een aantal van haar prijzen te verhogen. Deze verhogingen waren het directe gevolg van een stijging van de grondstofprijzen voor onder meer graan en melk. Aldi garandeerde haar klanten echter bij een daling van de grondstofprijzen haar tarieven terug te verlagen.